Trycksaker

Med tryck förser man en yta med ett mönster - det är nog den absolut mest komprimerade sammanfattningen av konceptet tryck, eller trycksaker, som man kan komma på. Ofta, dock ej alltid, är underlaget man trycker på plant och traditionellt sett trycker man mest på material som textil och papper. Du har säkert själv massor av trycksaker hemma i form av tidningar, böcker, kläder, porslin och tapeter, med mycket mera.

Färgschemat

Historisk översikt

Man utvecklade tryckteknik för att kunna massproducera i huvudsak skriftliga material som böcker och tidningar. Hantverket kallade man ”boktryckarkonst”. Egentligen kan man anse att även väldigt primitiva metoder där man exempelvis pressat in ett flätat snöre i en keramikkruka kan räknas som tryckteknik, men vi försöker hålla oss till etsningen som uppfanns på 1500-talet och vandra framåt i tideräkningen. Med etsningstekniken kunde man gravera metaller och glas. Snart använde man tekniken för att skapa tryckplåtar.

Tryckta textilier fick ett stort genombrott på 1700-talet och snart tryckte man även mönster på porslin. Kopparsticket var den vanligaste metoden innan trägravyren som sedan i sin tur byttes ut mot den väldigt banbrytande litografin som uppfanns år 1796. Med litografi kunde man effektivt trycka färgbilder utan att tvingas handmåla kopparsticket eller träsnittet efter varje tryck.

Stålsticket som kom år 1820 var nästa revolution i ledet och år 1843 kom den dittills största revolutionen i tryckets historia: rotationspressen som möjliggjorde tryck i upplagor av kvantiteter som tidigare var omöjliga att föreställa sig.

Tryckteknik idag

Idag delar man in tryckteknik i två huvudsakliga kategorier: tryckformsbaserad teknik och icke- tryckformsbaserad teknik. Tryckformsbaserad teknik är alla de trycktekniker där man använder sig av en fysisk mall eller form för att pressa text eller bild på en yta. Vanligast är - fortfarande - kopparstick.

Icke-tryckformsbaserad tryckteknik är de nya, moderna metoderna, som används i allt större utsträckning och som så småningom förmodligen helt kommer att ersätta de mer traditionella metoderna. Icke-fysiska digitala trycktekniker som t ex InkJet och Xerografi räknas hit.